Сервис за тестирање на пакување

Тест за температура и влажност

Тест за температура и тест за влажност

Тестот за температура и тестот за влажност ја проценуваат работата на јачината на пакувањето во средини со екстремна температура и влажност.

Drop-Test2

Испуштање тест

Тестот за паѓање е точен и повторлив тест за рамно паѓање за да се оцени толеранцијата на влијание на дизајнот на пакетот.

Тест за вибрации 2

Тест за вибрации

Тест за вибрации ги проценува перформансите на пакетите за да се спротивстават на вибрациите за време на транспортот.

Тест за стискање 2

Тест за стискање

Тестот за стискање обезбедува сигурен метод за мерење на јачината на компресија од врвот до дното на пакувањата.Овој тест е специјално дизајниран да ги квантификува перформансите на кутијата, така што ефектот на различните медиуми на таблата, затворачите и внатрешните прегради може фактички да се споредат со помош на анализата „Споделување на оптоварување“.